fbpx

De betekenis en implicaties gezien vanuit het perspectief van Karam Kriya*

Hoewel we elke dag kunnen beginnen met een nieuwe intentie, wordt het nieuwe jaar door mensen wereldwijd gezien als een kans om het leven een nieuwe focus, richting te geven en om nieuwe zaadjes te planten.

In deze workshop kijken we vanuit het perspectief van Karam Kriya naar zowel de schaduwzijden als de deugden van de thema’s die geassocieerd kunnen worden met de cijfercombinatie van 2020. We kijken naar de kansen en mogelijkheden die 2020 ons te bieden heeft en hoe onze angsten, trauma’s, pijn en gewoonten deze in de weg kunnen staan.

2020  Start acting from our True Self instead from our limited identity. Stop adding and see the world as it is. All is equal. See the shining light through all. 2020

*Karam Kriya is ontwikkeld door Shiv Charan Singh en is gebaseerd op de teachings van Yogi Bhajan. Het maakt gebruikt van de universele principes van de cijfers, de Mul Mantra, de 10 Sikh Guru’s en de 10 Sprirituele Lichamen. Karam Kriya is als een roadmap. Het geeft houvast en richting en kan een glasheldere blik werpen op de soms moeilijk te begrijpen yogische leer. Naast dat het je helpt inzicht te krijgen in jezelf, is het heel concreet toe te passen in het dagelijks leven. De universele principes zijn de bouwsteen van alles! Zij ondersteunen de intuïtie maar kunnen ook gebruikt worden om een diagnose te stellen in een consultatie. De cijfers van de geboortedatum geven bijvoorbeeld inzicht in patronen in onszelf en anderen.

Sada Sat Simran Kaur
Op 18 jarige leeftijd kwam ik in aanraking met Kundalini yoga. Sindsdien verdiep ik mezelf in de onuitputtelijke rijkdom van de teachings van Yogi Bhajan. Sinds begin 2000 onder begeleiding van spiritueel leraar Shiv Charan Singh. Naast docent Levensbeschouwing geef ik les aan de Karam Kriya Level 1 lerarenopleiding en de Karam Kriya Consultancy Training en geef ik Karam Kriya Consulten en Sat Nam Rasayan Healings.