Laat je licht schijnen – Bevrijd jezelf van schuldgevoel

Deze workshop geeft inzicht in het conflict in jezelf dat kan ontstaan door schuldgevoel onder andere bij het zorgen voor anderen. Als bijvoorbeeld het zorgen voor anderen langdurig en intensief is, kan dit leiden tot afgescheiden worden van je gevoel en je eigen behoeften. Kundalini Yoga kan een fantastische ondersteuning zijn in het proces van weer in verbinding komen met jezelf. Heb je de overtuiging dat je leven bepaald wordt door externe omstandigheden? Of ben je in staat richting te geven aan hoe je met je omstandigheden om kunt gaan en kun je je eigen verantwoordelijkheid hierin nemen?

Je kunt alleen je licht laten schijnen als je jezelf volledig accepteert.

Door de workshop maak je kennis met hoe Yoga ondersteunt in het zorgen voor jezelf en de ander*. De workshop wordt deze keer op de mat beoefend.

De Kundalini Yoga leraren Ivonne Wopereis en Monique Siahaya hebben zich gerealiseerd dat de Kundalini Yoga eenvoudige maar effectieve technieken kent die mensen die zorg verlenen, ook bij een vergevorderde leeftijd, kunnen ondersteunen in hun dagelijkse leven. Samen ontwikkelden ze het Programma Yoga voor Mantelzorgers. Hierin worden mensen die zorgen in de gelegenheid gesteld om in zeven dagdelen zich bewust te worden van thema’s te waar ze tegenaan lopen in hun dagelijkse leven, en hoe ze weer richting kunnen geven aan hun manier van leven.

* Dit is tevens de titel van het boek dat op dit festival te koop is.

YogavoorMantelzorgers – YogaNamoNatuurlijk
e-mail: info@yogavoormantelzorgers.nl