De dans ontdekken tussen de fundamentele behoefte aan verbondenheid en de angst het te verliezen…

Liefdevolle verbondenheid is de enige veiligheid die de natuur ons kan bieden.

Ontdek de kracht van intimiteit door het uitspreken van verlangens en te durven kijken naar onze (irrationele) angsten.

Leren meer van jezelf te laten zien, diepere emoties met elkaar durven delen, leren risico’s nemen, de zachte kant van jezelf laten zien dwz weer met aangezicht naar elkaar staan en handen uitreiken naar elkaar.

Via meditatie: gewaar-zijn oefenen, welkom heten van emoties (wanneer je geraakt wordt), licht brengen op overlevingsstrategieën en aangeleerde reacties.

De kern bevindt zich in onze vroegkinderlijke hechting, was deze veilig, was deze gezond, in welke mate was er een veilige langdurige fysieke en emotionele intimiteit…..

Dit bepaalt later je Toegankelijkheid, je Ontvankelijkheid, je Betrokkenheid…..

“ we zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we liefhebben”

Via meditatie, oefening en kriya gaan we dieper duiken in onze fundamentele dynamieken en behoeften…we gaan waarnemen, (h)erkennen, ontdekken, ondersteunen en helen in Liefde

www.growrootsandwings.eu

info@growrootsandwings.eu

wouterdendulk@gmail.com

www.lift-zingeving.nl

Zondag 19 juni 11:30-13:30 Buiten