INFO White Tantric Yoga

[For the original English text scroll down]

 

De White Tantric Yoga meditatie workshop wordt gepresenteerd via een reeks video's die worden begeleid door een facilitator. Deze video's verbinden deelnemers met de traditie van White Tantric Yoga en leggen een belangrijke link met The Mahan Tantric om de integriteit en kracht van de praktijk te waarborgen. De video's zijn al meer dan 35 jaar over de hele wereld ervaren en hebben duizenden getuigenissen verzameld over transformatie, neutraliteit, liefde vanuit het hart, dankbaarheid en vreugde.

Voor wie is het?

White Tantric Yoga is bedoeld voor mensen die discipline, structuur en transformerende ervaringen waarderen die leiden tot persoonlijke groei. Het is voor degenen die eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, kracht, vernieuwing en evenwicht willen cultiveren, in een ondersteunende en inclusieve omgeving.

Wat halen deelnemers uit een workshop?

White Tantric Yoga biedt een unieke en krachtige ervaring die zich onderscheidt van andere praktijken. De gedeelde reis creëert een gevoel van gemeenschap onder gelijkgestemde individuen. De collectieve energie die tijdens de sessies wordt gegenereerd, is niet alleen inspirerend maar ook een ondersteunende kracht die een gedeelde toewijding aan groei en welzijn bevordert. De groepsenergie wordt een bron van inspiratie, waardoor individuen gemotiveerd blijven op hun transformerende paden. White Tantric Yoga bevordert evenwicht, helderheid, innerlijke stabiliteit, kracht en een transformerend gevoel van neutraliteit.

Wat zijn andere voordelen die deelnemers hebben ervaren?

- Verbeterde mentale focus en concentratie.
- Stressvermindering en ontspanning.
- Verbeterde emotionele veerkracht en stabiliteit.
- Verdiept zelfbewustzijn en mindfulness.
- Versterking van de verbinding tussen lichaam en geest.
- Cultivatie van een gevoel van doel en richting.
- Toename van energie en vitaliteit, en een gevoel van vernieuwing.
- Bevordering van een gevoel van verbondenheid met anderen en het universum.
- Ontwikkeling van een verhoogd gevoel van intuïtie.

 

How is the workshop presented?  

White Tantric Yoga is presented through the presentation of a series of videos facilitated by a facilitator. The videos connect practitioners to the lineage of White Tantric Yoga. They establish a crucial link to The Mahan Tantric, ensuring the integrity and power of the practice. The videos that deliver the White Tantric Yoga experience and the teachings of White Tantric Yoga are rooted in purity and upliftment. These videos have been experienced all over the world for over 35 years and have garnered thousands of testimonies attesting to experiences of transformation, neutrality, heart-centered love, gratitude and joy. The intention behind making these courses was to clear subconscious blocks and promote positive internal shifts. Although Yogi Bhajan, the Mahan Tantric, was a tantric master, this practice is not about him. The focus is about your internal experience and your personal journey within.

 

Who is it for?


White Tantric Yoga is tailored for individuals who appreciate discipline, structure and transformative experiences that lead to personal growth. It is for those seeking to cultivate qualities such as grit, strength, renewal and equilibrium, in a supportive and inclusive environment.

What do participants get out of a workshop?


White Tantric Yoga provides a unique and powerful experience that stands apart from other practices. The shared journey creates a sense of community among like-minded individuals. The collective energy generated during the sessions is not only inspiring but also serves as a supportive force, fostering a shared commitment to growth and well-being. The group energy becomes a source of inspiration, helping individuals stay motivated on their transformative paths. There truly is nothing else like the spirit that White Tantric Yoga cultivates. Attendees can expect a unique and powerful experience that goes beyond conventional practices. White Tantric Yoga fosters balance, clarity, inner stability, strength, and a transformative sense of neutrality. This experience promotes compassion and leads to the realization that divinity resides within, bringing about a profound understanding of one's eternal nature.


What are other known benefits experienced by practitioner’s?

  • Enhanced mental focus and concentration. Stress reduction and relaxation.
  • Improved emotional resilience and stability.
  • Deepened self-awareness and mindfulness.
  • Strengthening of the mind-body connection.
  • Cultivation of a sense of purpose and direction.
  • Increased energy and vitality, and a sense of renewal
  • Fostering a sense of interconnectedness with others and the universe.
  • Development of a heightened sense of intuition.

 

White Tantric Yoga Netherlands