Sanghat: de Kundalini Yoga Community

Sanghat: de Kundalini Yoga Community

Energie creëer je samen. Samen ben je sterker, samen kun je meer en manifesteer je meer.  

Iets wat Kundalini yoga zo bijzonder maakt, is de Sanghat, de yogische gemeenschap. De groep mensen waarbij je niets hoeft uit te leggen, waarbij je kunt Zijn. Waarbij je niks hoeft en ook stil mag zijn. Waarbij de verschillen wegvallen, waarbij je elkaar optilt en verlicht, waarbij je hulpvaardig bent zonder er iets voor terug te verlangen, je inzet toont en samen draagt wat gedragen moet worden.  

Kundalini yoga (zoals we dat hier kennen, as teached by Yogi Bhajan) heeft naast de techniek van de oude yoga, ook wortels in het Sikhisme. Terugkijkend naar de geschiedenis van de Guru’s, zijn er opvallende sociale overeenkomsten tussen de Sanghat en het platform dat Guru Nanak bouwde in de 15e eeuw. Van Nanak wordt gezegd dat hij door Azië heeft gereisd om mensen de boodschap van Ek Ongkar te leren ('één  schepping, één God') te leren. Met dit concept heeft hij een spiritueel, sociaal en politiek platform opgezet, dat gebaseerd was op gelijkheid, broederschap, liefde en goedheid; met gedrag gebaseerd op hoge morele normen. Wat hij onderwees, was toegankelijk voor iedereen: alle religies, alle genders, leeftijden en kleuren waren welkom. Misschien is er iets van deze liefde en het licht doorgesijpeld naar onze hedendaagse Sanghat.  

 

De Sanghat is mijn energetische familie.  

Als ik er aan denk komen de woorden plezier, flow, energie en licht&liefde als eerste bij me op. Ik voel me vervuld en gedragen bij mijn energetische familie.  

De Sanghat is sterk en heel zichtbaar op festivals. Gelijkgestemden komen samen, werken samen, inspireren elkaar met mooie workshops en verlichten tijdens de Sadhana. We tillen onszelf en elkaar naar een hogere vibratie. Letterlijk! Want na een festival-bubbel vol liefde en gemeenschapszin is het afkicken en wennen aan de gewone wereld. 

Maar de Sanghat is meer dan alleen de gemeenschap op festivals of in yoga activiteiten. Ook in het zakelijke leven kom je samen verder dan in je eentje. De kernwaarden van Sanghat (gelijkheid, broederschap, goedheid, liefde en seva) hebben hele krachtige community ’s opgeleverd (denk aan Yogi Tea of Akaal security). Door vanuit de principes van Sanghat samen te werken, konden dat soort grote projecten vormgegeven worden.  

Kundalini yoga is de yoga voor de ‘householders’, de yoga die mensen in de wereld zet; we blijven niet op een matje op een berg of in een grot zitten. En je kunt meer bereiken doordat je opnieuw leert hoe het is om in community te leven, los van macht of achterdocht, maar in gelijkheid en liefde.  

 Samen krijg je altijd meer voor elkaar. 

Wat betekent ‘samen in community leven’ voor jou? Voor je hart, je ziel? 

Het is voor mij heel fijn om te weten dat ik altijd kan intappen op de collectieve energie, dat ik daarmee mezelf en ook de ander kan helpen en verlichten. 

 

Sat Nam 

Atma Ranpriya 

https://www.yogametmarija.nl/

 

 

 

 

 

Back to blog