Wordt de CEO van jezelf: Ontdek jouw ware zielsverwant door Sat Kirtan Kaur Khalsa

 

"Wordt de CEO van jezelf: Ontdek jouw ware zielsverwant".


Ben je klaar om de CEO van jezelf te worden en een diepgaande verbinding met je innerlijke zelf te ervaren?


Wil je je soulmate vinden en de CEO van je eigen leven worden? 


Doe mee aan een krachtige en transformerende workshop waar we samen op reis gaan om onze soulmates te vinden met behulp van de oude Shabd Mangala Saaj Bhaa-i-a.


In deze workshop zal ik je leiden door de klassieke Noord-Indiase muzieksystemen van Raag op het krachtige meditatieve systeem van woorden dat "Shabd" heet. Samen zullen we deze hulpmiddelen gebruiken om onze ervaringen van onszelf uit te breiden en ons te verbinden met ons ware zelf.


Als de auteur van How to Become a Conscious Leader, weet ik dat het vinden van zelfliefde en bewustzijn essentieel zijn om een succesvol leider te worden - of het nu in het bedrijfsleven is of in het leven. En met Mangala Saaj Bha-i-a als onze gids kunnen we iets diepers in onszelf aanboren - iets dat ons eraan herinnert dat we niet alleen zijn op deze reis.


De instructies voor het chanten van Mangala Saaj Bha-i-a zeggen om het 11 keer per dag te doen gedurende 90 dagen. Het is sneller dan So Purkh. 


De vertaling ervan: De tijd van vreugde is gekomen, ik zing van mijn Heer God. Ik heb gehoord van mijn Onvergankelijke Echtgenoot Heer, en geluk vervult mijn geest. Mijn geest is verliefd op Hem; wanneer zal ik mijn grote geluk realiseren, en mijn Volmaakte Echtgenoot ontmoeten? Kon ik de Heer van het Universum maar ontmoeten en automatisch in Hem opgaan; vertel me hoe O mijn metgezellen! Dag en nacht sta ik en dien mijn God; hoe kan ik Hem bereiken? Bidt Nanak ontferm U over mij en hecht mij aan Uw kleed O Heer.


Ga met me mee op deze prachtige reis naar het vinden van je soulmate - zowel in jezelf als in de wereld om je heen. 


Je zult er geen spijt van krijgen!


Bio: Sat Kirtan Kaur Khalsa is een toonaangevende kracht op het gebied van bewust leiderschap. Als auteur van het boek "How to Become a Conscious Leader" en oprichter van NineMinMax Business Yoga, heeft Sat Kirtan Kaur zich gericht op de transformatie van bedrijven door middel van yoga en meditatietechnieken. Daarnaast zet ze zich ook in als voorzitter van Kundalini Yoga Festival. Door middel van haar werk  en zijn inspireert zij individuen om hun potentieel te ontdekken en de wereld te veranderen door bewust leiderschap.English


Are you tired of feeling lonely and disconnected from the world around you? Do you want to find your soulmate and become the CEO of your own life? Join me in a powerful and transformative workshop where we will journey together to find our soulmates using the ancient Shabd Mangala Saaj Bhaa-i-a.


In this workshop, I will guide you through the classical North Indian music systems of Raag set to the powerful meditative system of words called "Shabd". Together, we will use these tools to expand our experiences of ourselves and connect with our true selves.


As the author of How to Become a Conscious Leader, I know that finding self-love and awareness are essential for becoming a successful leader - whether in business or in life. And with Mangala Saaj Bha-i-a as our guide, we can tap into something deeper within ourselves - something that reminds us that we are not alone on this journey.


The instructions for chanting Mangala Saaj Bha-i-a say to do it 11 times a day for 90 days. It is faster than So Purkh. 


Its translation: 

The time of rejoicing has come; I sing of my Lord God. 

I have heard of my Imperishable Husband Lord, and happiness fills my mind. 

My mind is in love with Him; when shall I realize my great good fortune, and meet with my Perfect Husband?

If only I could meet the Lord of the Universe and be automatically absorbed into Him; tell me how O my companions! 

Day and night, I stand and serve my God; how can I attain Him? 

Prays Nanak, have mercy on me, attach me to hem of Your robe, O Lord.


Join me on this beautiful journey towards finding your soulmate - both within yourself and out in the world around you. 


You won't regret it!


Bio: Sat Kirtan Kaur Khalsa is a leading force in the field of conscious leadership. Author of the book "How to Become a Conscious Leader" and founder of NineMinMax Business Yoga, Sat Kirtan Kaur has focused on business transformation through yoga and meditation techniques. 


She also dedicates herself as the president of Kundalini Yoga Festival. Through her work and being, she inspires individuals to discover their potential and change the world through conscious leadership.